Vážení priatelia, sme veľmi radi, že ste navštívili našu webovú stránku Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Dolnom Srní. Touto cestou sa Vám chceme prihovoriť a ponúknuť Vám informácie o našom zbore. Postupne budú na túto stránku umiestňované ďalšie informácie o živote v našom cirkevnom zbore. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o Vaše postrehy a námety na obohatenie tejto stránky.

Tešíme sa na stretnutia s Vami.

"Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený." (Rímskym 10:9)