Služby Božie:
nedeľa o 11:00
24.12. o 17:00
25.12. o 11:00 ( + večera pánova )
26.12. o 11:00
6. 1. o 11:00 ( + večera pánova )
Zelený štvrtok o 17:00
Veľký piatok o 11:00
Veľkonočný pondelok o 11:00

Biblická hodina:

utorok o 17:00

Besiedka:

streda o 16:00

Konfirmačná príprava:

streda o 17:00