Úvod ▼ Z histórie zboru ▼ ▲ Chrám + fara ▲ Budova chrámu Fara Stavba novej fary Zbúranie starej fary ▼ Významní rodáci ▼
a členovia
Kontakt Oznamy Linky