Adresa:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Dolné Srnie 108
916 41 Dolné Srnie

Telefón:

+421 32 77 92 545

E-mail:

info@ecavdolnesrnie.sk


WWW:

www.ecavdolnesrnie.sk

Bankový účet:

Slovenská sporitežňa
0041693376/0900

IČO:

34017143

DIČ:

2021092326